CV
2009 -


2008 -


1996 -

1994 -
... -... -


2012


2010


2010

2009
1994...


secretaris Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), ver. voor veldbiologie
interim voorzitter VEN (Vereniging Educaties Nederland) VEN\vakgroep NME VEN is in 2010 opgeheven.
Meegeholpen bij oprichting van een Sectie NME (Natuur- en Milieueducatie) ondergebracht bij Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) ter vervanging van de VEN

Deeltijd docent Katholieke Pabo Zwolle (docent Natuur en Techniek)
Deeltijd docent andere Pabo's in Utrecht
Directeur van het Regionale Centrum voor Natuur- en milieueducatie in Zeist
Schoolbioloog in het Natuurmuseum te Groningen
- diverse natuureducatieve activiteiten en projecten
- gedetacheerd bij Stichting Leerplanontwikkeling
- gedetacheerd bij IVN
- advisering en het verzorgen van korte seminars science en milieueducatie (Slovenië en Moermansk)

Onderwijzer Montessorischool en Lager Onderwijs


Opleidingen / diploma's
1994 - 1996:     Rijksuniversiteit Groningen M.O.- B Pedagogiek
1972 - 1974:     Rijksuniversiteit Groningen onderwijskunde
1969 - 1973:     het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam.(diploma M.O.- A Pedagogiek)
1963 - 1968:     R.K. Kweekschool "Magister Vocat" te Amsterdam (diploma 41 b - voll. bev.)

Cursussen
Volgde vele korte cursussen op het gebied van Natuur en Milieu Natuurgids - Post HBO cursus Natuur- en milieueducatie - Schoolbegeleiding - diverse cursussen op het gebied van (financieel) management en organisatie - Marketing NIMA-A - EHBO en Bedrijfshulpverlening
Volgde diverse nationale en internationale conferenties, studiedagen en studiereizen op het gebied van onderwijs, science en natuur- en milieueducatie.
Bij diverse organisaties of privédomeinen aanvullende talencursussen
Engels - Frans - Noors - Italiaans - Spaans (o.a. in Salamanca).

Volgde in Groningen een driejarige opleiding tot amateurtoneel -regisseur met goed gevolg.

Maatschappelijke functies
Vervulde vele maatschappelijke functies: docent nascholingscursus voor docenten PO en VO (NME en agrarische technieken), docent diverse cursussen op gebied van milieu en huishouden, docent cursussen veldbiologie: vogels insecten, dierspore en planten), jeugdbegeleider Dierenbescherming, (eind) auteur van een leergang Natuuronderwijs voor het basisonderwijs , boek Natuur en Techniek voor Pabostudenten, en auteur van vele artikelen en andere publicaties op het gebied van natuur en milieu. Vrijwillige (natuur)gids bij de Stichting Het Utrechts Landschap.
Verzorg diverse lezingen/presentaties op het gebied van flora, fauna en landschap.
Was gedurende 20 jaar regisseur van vele toneelproducties met bijbehorende speltrainingen) bij diverse toneelgroepen en was regisseur van een kindermusical.

Bestuurlijke ervaring
Heeft ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid, secretaris of voorzitter bij KNNV (Landelijk en afdeling Zeist), IVN, Landelijke Werkgroep van Schoolbiologen, Vereniging Educaties Nederland, (VEN) sectie NME van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Buurt en Belangenvereniging en andere verenigingen, stichtingen en andere organisaties.

Publicaties Heeft diverse publicaties op zijn naam staan, zoals lesmaterialen voor het basisonderwijs en de lerarenopleiding (artikelen, handleidingen en leerlingenmateriaal) op het gebied van natuur, techniek en milieu (o.a. methode voor natuuronderwijs voor het basisonderwijs (Wolters-Noordhoff) en een vakdidactiek boek voor de pabo (Van Gorcum).