Biografie
Begon na het VWO een opleiding als onderwijzer en ging daarna pedagogiek en onderwijskunde studeren, eerst in Amsterdam en later aan de universiteit van Groningen.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als onderwijzer aan een Montessorischool en gewoon Lager Onderwijs werd Frans benoemd als schoolbioloog in het Natuurmuseum te Groningen om vele jaren lang talloze natuureducatieve activiteiten en projecten uit te voeren. Hij werkte ondertussen op detacheringsbasis ook regelmatig voor andere organisaties, zoals voor de Stichting Leerplanontwikkeling en het IVN. En is ook enkele keren uitgezonden naar het buitenland voor advisering en het verzorgen van korte seminars (SloveniŽ en Moermansk Rusland) op het gebied van science en milieueducatie.

Begonnen in de negentiger jaren met ook een deeltijdbaan als docent aan de Katholieke Pabo Zwolle (docent Natuur en Techniek) volgde later dezelfde functie aan ook andere Pabo's in Utrecht.

Het Natuurmuseum heeft Frans verlaten om zijn loopbaan te vervolgen als directeur van het Regionale Centrum voor Natuur- en milieueducatie in Zeist, waar hij in 2009 afscheid nam. Een jaar later is hij eveneens gestopt als hogeschooldocent.

Maatschappelijke functies
Vervulde vele maatschappelijke functies: docent nascholingscursus voor docenten PO en VO (NME en agrarische technieken), docent diverse cursussen op gebied van milieu en huishouden, docent cursussen veldbiologie: vogels insecten, dierspore en planten), jeugdbegeleider Dierenbescherming, (eind) auteur van een leergang Natuuronderwijs voor het basisonderwijs, boek Natuur en Techniek voor Pabostudenten, en auteur van vele artikelen en andere publicaties op het gebied van natuur en milieu. Vrijwillige (natuur)gids bij de Stichting Het Utrechts Landschap.
Verzorg diverse lezingen/ presentaties op het gebied van flora, fauna en landschap.
Was gedurende 20 jaar regisseur van vele toneelproducties met bijbehorende speltrainingen) bij diverse toneelgroepen en was regisseur van een kindermusical.

Bestuurlijke ervaring
Heeft ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid, secretaris of voorzitter bij KNNV (Landelijk en afdeling Zeist), IVN, Landelijke Werkgroep van Schoolbiologen, Vereniging Educaties Nederland, (VEN) sectie NME van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Buurt en Belangenvereniging en andere verenigingen, stichtingen en andere organisaties.

Publicaties Heeft diverse publicaties op zijn naam staan, zoals lesmaterialen voor het basisonderwijs en de lerarenopleiding (artikelen, handleidingen en leerlingenmateriaal) op het gebied van natuur, techniek en milieu (o.a. methode voor natuuronderwijs voor het basisonderwijs (Wolters-Noordhoff) en een vakdidactiek boek voor de pabo (Van Gorcum).